Home    Studenten    Aanmelden

Informatie & aanmelding

Download hier de informatiebrochure van de opleiding AOT

Cursusplaatsen
De opleiding start in september 2013 bij Drenthe College, sector techniek in Emmen.

 

Instroomeisen opleiding
Als je een van de hieronderstaande opleidingen, (of vergelijkbaar niveau) hebt afgerond, wordt je toegelaten tot de opleiding AOT:

  • kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KB) met wiskunde
  • theoretische leerweg (VMBO TL) met wiskunde
  • vergelijkbare opleidingsniveaus
  • overgangsbewijs HAVO 3 met wiskunde  

 

Aanmelden
Wil je je direct aanmelden, dat kan. Als je klikt op link ga je naar het aanmeldformulier.

 

Beperkte opnamecapaciteit bij de opleiding AOT

Sommige BOL-opleidingen van het Drenthe College kunnen een beperkt aantal studenten opnemen. Dit heeft te maken met:

  • Beperkt beschikbare stageplaatsen
  • Beschikbare faciliteiten
  • Kans op werk 

 

Zo snel mogelijk aanmelden is dus verstandig. Wanneer namelijk het maximaal aantal plaatsen voor een opleiding is bereikt, worden degenen die zich later aanmelden op een wachtlijst geplaatst. De volgorde op een wachtlijst wordt bepaald door het moment van aanmelden. Als een eerder aangemelde student zich terugtrekt of om een andere reden niet wordt ingeschreven, wordt degene die bovenaan de wachtlijst staat alsnog geplaatst.

Studenten die op een wachtlijst komen, worden wel uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek wordt nagegaan of er wellicht een andere passende opleiding is. Soms vindt er een verwijzing plaats naar een andere instelling.

Voor het schooljaar 2014-2015 geldt voor de volgende beroepsopleidingen een instroombeperking:
Sector Techniek:

  • BOL Opleiding Allround Operationeel Technicus (AOT), niveau 4 in Emmen: 30 plaatsen

Meer informatie
Als je eerst nog wat meer informatie wilt over de opleiding, dan kun je bellen met:
de heer G. Meinen, opleidingsmanager

T.: (088) 188 3228

E. G.Meinen@drenthecollege.nl

 

   Over Drenthe College

Drenthe College is een MBO en opleidingencentrum. Elk jaar volgen bijna 10.000 studenten een opleiding aan Drenthe College, dichtbij huis op één van de vele locaties van Drenthe College. Drenthe College heeft locaties in Assen, Emmen en Meppel.

 

Naar de website van  Drenthe College    

Nieuws